UBND huyện Ba Bể triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017

Ngày 17/1/2017, UBND huyện Ba Bể tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Đồng chí Hoàng Duy Chinh – Phó Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kan; đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí Dương Văn Tuyến – Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện, Bùi Thị Hoa – Phó Bí thư HU; Cao Minh Hải – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí trong thường trực HU, HĐND, UBDN huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể; Bí thư, chủ tịch UBND các xã, thị trấn ./.

 

 

Ảnh toàn cảnh UBND huyện Ba Bể tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.


Theo báo cáo, năm 2016 UBND huyện Ba Bể đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt trên 20 tỷ đồng, bằng 100,1%; tổng sản lượng lương thực đạt 32.859 tấn, vượt 7,62% so với KH, bằng 100,6% so với năm 2015, bình quân lương thực đầu người đạt 631 kg/người/năm; Tỷ lệ hộ nghèo còn 30,89%; trồng rừng mới đạt 113%KH; các mô hình cho thu nhập cao trên một đơn vị diện tích tiếp tục được triển khai; chương trình xây dựng Nông thôn mới tiếp tục thực hiện có hiệu quả; công tác chăn nuôi được chú trọng, xây dựng cơ bản có nhiều cố gắng, những vướng mắc trong đền bù giải phóng mặt bằng đã từng bước được tháo gỡ. Các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, y tế tiếp tục được duy trì. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân, đặc biệt là người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo được quan tâm. Cùng với kết quả trên, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được tăng cường; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo. Đến nay bình quân số tiêu chí đạt chuẩn 7,6 tiêu chí/xã, tăng 0,67 tiêu chí /xã so với năm 2015. Số xã đạt 14 tiêu chí là 1 xã (Cao Trĩ), số xã đạt 10 tiêu chí gồm 2 xã (Thượng Giáo, Khang Ninh); số xã đạt 8 tiêu chí gồm 1 xã là xã Mỹ Phương; số xã đạt 7 tiêu chí gồm 2 xã là Hoàng Trĩ, Nam Mẫu; số xã đạt 6 tiêu chí gồm 4 xã (Bành Trạch, Phúc Lộc, Quảng Khê, Đồng Phúc); số xã đạt 5 tiêu chí gồm 3 xã (Yến Dương, Chu Hương, Cao Thượng)…Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: công tác trồng mới cây ăn quả theo chương trình 30a, 135 không đạt kế hoạch; tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản còn chậm… Hội nghị, cũng đã tập trung thảo luận, thông qua phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh năm 2017 với những chỉ tiêu cụ thể. Trong đó tập trung phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, trú trọng phát triển đàn vật nuôi, đẩy mạnh phát triển các dịch vụ du lịch, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội; đồng thời đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn… Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh – Phó Bí thư tỉnh ủy đánh giá cao kết quả đạt được trong năm 2016 của huyện Ba Bể. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, các cấp ngành, địa phương huyện Ba Bể cần xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể hóa các chỉ tiêu và đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra; làm tốt công tác cán bộ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tiếp tục quan tâm đến các gia đình chính sách, người có công, đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Tai hội nghị, đồng chí Cao Minh Hải – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đã phát động phong trào thi đua 2017 với một số nhiệm vụ trọng tâm cụ thể, trước mắt các địa phương tập trung chỉ đạo, triển khai tốt sản xuất vụ xuân, chăm lo tổ chức tết cho các đối tượng chính sách, người nghèo; vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn huyện. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng đã đề ra. Qua đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2016 có 34 tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM; 16 chi, đảng bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ và 2 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ. Nhân dịp này, Ban Thường vụ huyện ủy đã tặng giấy khen cho 7 chi, đảng bộ cơ sở đạt TSVM tiêu biểu trong năm 2016 và tặng giấy khen cho 2 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và 7 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2012- 2016)./.