Tuổi trẻ huyện Ba Bể: Tích cực đẩy mạnh phong trào xung kích phát triển kinh tế

Phát huy vai trò là lực lượng xung kích, tiên phong, sức sáng tạo của tuổi trẻ, những năm qua, cuộc vận động “Thanh niên lập thân, lập nghiệp, phát triển kinh tế” được tuổi trẻ huyện Ba Bể tích cực thực hiện, nhiều mô hình phát triển kinh tế của thanh niên mang lại hiệu quả cao, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương./.

 

 

Để thu hút thanh niên tham gia phát triển kinh tế, huyện đoàn Ba Bể đã phối hợp cùng với các ngành chức năng của huyện hỗ trợ đoàn viên thanh niên vay vốn, liên kết đào tạo nghề, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, giới thiệu việc làm cho thanh niên… Cùng với đó, các cấp Hội tích cực triển khai phong trào “Thanh niên giúp nhau làm kinh tế giỏi” bằng các hoạt động xây dựng tổ, nhóm góp vốn, góp công lao động, hỗ trợ cây, con giống cùng giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu, qua đó, thu hút đông đảo các tầng lớp thanh niên tham gia. Nhiều thanh niên đã mạnh dạn đầu tư áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, lựa chọn ngành nghề phù hợp với các tiềm năng thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế, làm giàu cho quê hương tiêu biểu như mô hình chăn nuôi gia súc gia cầm của anh Bùi Văn Thiều xã Chu Hương, mô hình  trồng cây ăn quả của anh Ma Thế Hoài xã Bành Trạch, mô hình kinh tế tổng hợp của anh Hoàng Văn Tuệ xã Địa Linh hay mô hình chăn nuôi gia súc của anh Phùng Tòn Dất xã Hà Hiệu…Đến nay, toàn huyện đã xây dựng và duy trì trên 30 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi, trong đó có nhiều mô hình cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.

 Có thể thấy rằng, cuộc vận động “Thanh niên lập thân, lập nghiệp, phát triển kinh tế” đã và đang góp phần hình thành lớp thanh niên năng động, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, tích cực phát triển kinh tế góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

 

Bài trướcNgành giáo dục huyện Ba Bể: Thực hiện nhận xét, đánh giá quá trình học tập học sinh Tiểu học
Bài tiếp theoBa Bể tập trung thu hoạch cây trúc