Trung tâm Y tế Ba Bể nỗ lực xây dựng trạm y tế chuẩn và thân thiện

Trong những năm trở lại đây, Trung tâm Y tế huyện Ba Bể đã nỗ lực phấn đấu xây dựng các Trạm y tế đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí quốc gia và Trạm y tế thân thiện.

 

 

Ảnh: 

 

Hiện nay, toàn huyện Ba Bể có 16/16 Trạm Y tế đã đủ biên chế 4 – 5 cán bộ/trạm đúng theo Thông tư 08 của Bộ Y tế – Bộ Nội vụ về định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước. Đội ngũ viên chức y tế cấp xã hiện nay đã đáp ứng được chức năng, nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh cho nhân dân trên địa bàn. Trong những năm trở lại đây, Trung tâm Y tế huyện Ba Bể đã nỗ lực phấn đấu xây dựng các Trạm y tế đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí quốc gia và Trạm y tế thân thiện. Kết quả, từ năm 2009 đến nay, trên địa bàn toàn huyện đã có 12 trạm được công nhận đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí quốc gia. Bên cạnh đó, Trung tâm phát động phong trào thi đua xây dựng Trạm y tế thân thiện, đến nay, toàn huyện đã có 14/16 trạm y tế đạt tram y tế thân thiện, còn 2 trạm còn lại phấn đấu đạt trạm y tế thân thiện trong năm 2015.

                                                                            

 

Bài trướcBa Bể tiến độ giải ngân xây dựng cơ bản đạt thấp
Bài tiếp theoXã Cao Trĩ: Thu hoạch ngô soi bãi vụ xuân năm 2015