Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Ba Bể – Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn

Trong những năm qua Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Ba Bể luôn đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước .

 

Chủ động đổi mới hoạt động giảng dạy luôn là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Ba Bể. Để công tác giảng dạy đạt hiệu quả và chất lượng cao, bên cạnh việc kiểm tra chuẩn bị bài giảng, duyệt giáo án của giảng viên Trung tâm còn quan tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng gắn lý luận và thực tiễn, tăng cường đối thoại giữa giảng viên và học viên. Tham mưu cho cấp ủy xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm chức có năng lực chuyên môn nghiệp vụ cao, có phẩm chất chính trị, trách nhiệm cao trong công việc, nhiều đồng chí có kinh nghiệm lâu năm trong công tác giảng dạy, kết hợp công tác bồi dưỡng lý luận chính trị với những dẫn chứng sinh động giúp cho các học viên dễ tiếp thu, dễ hiểu và dễ nhớ. Để đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng lý luận chính trị trong giai đoạn cách mạng hiện nay, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện cũng như đội ngũ giảng viên kiêm chức của Trung tâm luôn thường xuyên cập nhật thông tin, nghiên cứu bài giảng, tổ chức các buổi thảo luận nghiệp vụ để rút kinh nghiệm nhằm không ngừng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn phục vụ tốt cho công tác giảng dạy Điều đáng ghi nhận là trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trung tâm đã tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ đúng quy chế; chủ động lồng ghép nội dung các chương trình bồi dưỡng với quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và triển khai nhiệm vụ của huyện sát hợp với từng loại hình lớp, giúp nâng cao kiến thức lý luận và năng lực thực tiễn của người học. Đồng thời tạo môi trường rèn luyện tốt về ý thức tổ chức kỷ luật cho học viên./.

Tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2013, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã mở được 16 lớp với hơn 790 học viên tham dự. Nhờ có nhiều cải tiến trong công tác giảng dạy nên chất lượng của các lớp bồi dưỡng được đánh giá khá cao, tỷ lệ học viên khá giỏi trong các lớp bồi dưỡng luôn đạt từ 75 % trở lên. Trên cơ sở những kết quả đạt được, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Ba Bể sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, đa dạng hóa các loại hình bồi dưỡng tăng cường kiến thức thực tiễn và khả năng xử lý tình huống tại cơ sở. Qua đó phát huy tốt vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc phát triển kinh tế – xã hội, động viên nhân dân đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, xây dựng đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, góp phần ổn định chính trị trên địa bàn và ngày càng đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị  trong giai đoạn cách mạng hiện nay./.

Bài trướcTrường Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên- Nhiều hoạt động tình nguyện hè tại xã Phúc Lộc
Bài tiếp theoĐài TH-TH Ba Bể: Tọa đàm kỷ niệm 88 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6