Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với người dân và Doanh nghiệp

UBND huyện Ba Bể thông báo Kế hoạch số 63/KH-STNMT ngày 01/11/2018 kế hoạch Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với người dân và Doanh nghiệp

Bài trướcĐịa Linh thu hoạch trúc sào
Bài tiếp theoHĐND tỉnh giám sát thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi cho vay giải quyết việc làm tại Ba Bể