Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện năm 2023

Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện năm 2023

Bài trướcCTPT Ba Bể ngày 20 tháng 4
Bài tiếp theoCTPT Ba Bể ngày 25 tháng 4