Thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất

Thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất

Bài trướcHuyện ủy Ba Bể công bố quyết định về công tác cán bộ
Bài tiếp theoBản tin CCHC Chính phủ số 43