Tập huấn về xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ năm 2013

Ngày 6/11, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Ba Bể đã tổ chức tập huấn về xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ năm 2013 cho các đồng chí lãnh đạo Thường trực huyện ủy, HĐND- UBND, lãnh đạo các phòng ban, ngành đoàn thể của huyện và lãnh đạo các xã thị trấn trên địa bàn.

       Tham gia lớp tập huấn, các học viên được truyền tải 6 nội dung cơ bản: Giới thiệu về các trạng thái quốc phòng; hoạt động của cấp ủy chính quyền và các cơ quan ban, ngành, đoàn thể trong các trạng thái quốc phòng; Nghị quyết số 28 ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ( Thành phố) trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Chương trình hành động số 10 ngày 01/10/2009 của Tỉnh ủyBắcKanvề thực hiện Nghị quyết số 28; Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 152 ngày 10/10/2007 của Chính Phủ về khu vực phòng thủ. Chỉ thị số 12 ngày 23/6/2010 của UBND tỉnh về xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thị xã; hướng dẫn thực hiện Nghị định số 74 ngày 21/8/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh tình trạng khẩn cấp khi có tình hình đe dọa nghiêm trọng an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; Nghị định số 32 ngày 03/4/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quốc phòng về tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, lệnh giới nghiêm; kết hợp phát triển kinh tế – xã hội với quốc phòng an ninh; hướng dẫn thực hiện thông tư số 25 ngày 25/2/2010 của Bộ Tài chính về quy định nội dung chi ngân sách nhà nước cho một số nhiệm vụ xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ.

        Qua lớp tập huấn nhằm tiếp tục quán triệt thống nhất văn bản chỉ đạo của trung ương và địa phương liên quan đến triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ. Nâng cao nhận thức về trách nhiệm và năng lực tổ chức thực hiện xây dựng khu vực phòng thủ cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp từ huyện đến cơ sở đảm bảo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng địa phương./.

Bài trướcHội chợ thương mại hàng tiêu dùng năm 2013
Bài tiếp theoTập trung thu hoạch lúa vụ mùa