Tập huấn nghiệp vụ lập hồ sơ và áp dụng xử lý hành chính đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Ngày 2/7, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND huyện Ba Bể tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác và xử lý vướng mắc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc cho hơn 100 đồng chí là cán bộ làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội của huyện, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, công an, cán bộ tư pháp, cán bộ văn hóa xã hội và cán bộ y tế của các xã thị trấn trên địa bàn./.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến các văn bản về về nghiệp vụ công tác lập hồ sơ  và xử lý vướng mắc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc như: Nghị định 97/ CĐ – CP ngày 18/8/2017 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/ NĐ – CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 136/2016/NĐ – CP ngày 9/9/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/ NĐ – CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ về việc quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Thông tư số 05/2018/ TT – BCA ngày 7/02/2018 của Bộ công an; Quy trình lập hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Nghị định số 56/2016/NĐ-CP  và một số văn bản liên quan…Tập huấn nghiệp vụ công tác lập hồ sơ quản lý sau cai và hướng dẫn đánh giá tỷ lệ tái nghiện trên địa bàn. Hội nghị cũng đã đánh giá công tác quản lý người nghiện và tỷ lệ tái nghiện sau cai từ đó có những hướng dẫn cụ thể về công tác lập hồ sơ quản lý sau cai tại địa bàn. Huyện Ba Bể hiện có gần 150 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý tuy nhiên mới chỉ có 12 người nghiện đang cai nghiện ở Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội, 48 người nghiện đang điều trị Methadone. Từ những khó khăn, vướng mắc mà các địa phương đã và đang gặp phải trong quá trình áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa  người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thì  hội nghị tập huấn này sẽ giúp cho các đại biểu cùng trao đổi để có những đề xuất và giải pháp giải quyết những vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn, góp phần thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương ngày càng hiệu quả.

Bài trướcCông an huyện Ba Bể tổ chức hội thi Điều lệnh, Quân sự, Võ thuật năm 2018
Bài tiếp theoHội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2018