Tập huấn nâng cao năng lực về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và hỗ trợ hoạt động tuyên truyền tư vấn người lao động đi xuất khẩu lao động

Ngày 7/12, huyện Ba Bể tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và hỗ trợ hoạt động tuyên truyền tư vấn người lao động đi xuất khẩu lao động năm 2017 cho các đơn vị xã, thị trấn./.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị tập huấn, các học viên được trang bị kiến thức chuyên môn nghiệp vụ các chính sách đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. những nội dung cơ bản của pháp luật đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tổng quan về một số thị trường tiếp nhận lao động, trọng tâm là thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản,  Đài Loan cùng một số thị trường khác. Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền viên cơ sở về hoạt động tư vấn người lao động đi làm việc ở nước ngoài thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2017 của giai đoạn 2016-2020. Người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, lao động cư trú dài hạn trên địa bàn huyện có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài được hỗ trợ chi phí đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết và chi phí làm thủ tục đi làm việc ở nước ngoài được quy định tại Thông tư số: 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài Chính. Qua buổi tập huấn học viên có cơ hội trao đổi, thảo luận những nội dung liên quan về việc đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài nhằm trang bị những thông tin để có thể tư vấn xuất khẩu lao động trực tiếp đến với người lao động tại địa phương.

Bài trướcTổng sản lượng lương thực có hạt năm 2017 đạt 100,2% kế hoạch
Bài tiếp theoKhai mạc tập huấn nâng cao năng lực các tổ nhóm sản xuất đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Ba Bể và Bạch Thông