Phòng VHTT huyện Ba Bể: Tập huấn tiểu đề án 4 “tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước”

Ngày 26/12, Phòng VHTT huyện Ba Bể đã tổ chức lớp tập huấn tiểu đề án 4 “ Tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước thông qua hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch ” cho các đồng chí là cán bộ văn hóa xã hội các xã, thị trấn, trưởng thôn, bản của một số thôn, bản trên địa bàn./.

 

Ảnh: Toàn cảnh lớp tập huấn


Tại lớp tập huấn, các học viên đã được giới thiệu nội dung cơ bản của Đề án 343 về tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa (CNH-HĐH) đất nước theo các tiêu chí: Có lòng yêu nước, sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa và lòng nhân hậu nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của người dân, cộng đồng, xã hội. Trong đó đặc biệt chú trọng vai trò của người phụ nữ trong việc giữ gìn, phát huy và xây dựng phẩm chất đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.

Qua lớp tập huấn, nhằm giúp cho các đồng chí là cán bộ văn hóa xã hội các xã, thị trấn trên địa bàn hiểu rõ hơn mục đích, ý nghĩa, nội dung của đề án; qua đó nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong việc tuyên truyền, giáo dục, phổ biến đề án sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, giúp đề án từng bước đi vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới hiện nay./.

 

 

Bài trướcXã Địa Linh: Chăm sóc cây khoai tây vụ đông
Bài tiếp theoChi đoàn Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện: Tổ chức tọa đàm giao lưu chủ đề “ Tiếp bước chân anh”