Năm 2014 huyện Ba Bể phấn đấu thu ngân sách đạt 16,6 tỷ đồng

Năm 2014, huyện Ba Bể phấn đấu tổng thu ngân sách đạt 16,6 tỷ đồng./.

 

 

Để đạt được mục tiêu trên, Chi cục thuế huyện Ba Bể đã tiến hành rà soát mọi nguồn thu trên địa bàn, xác định và giao chỉ tiêu, nhiệm vụ thu cụ thể, chi tiết cho các xã, thị trấn, triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp và người nộp thuế thực hiện nộp thuế và khai thuế nhanh, gọn chính xác đồng thời triển khai thực hiện tốt Luật Quản lý thuế, các văn bản hướng dẫn, các quy trình nghiệp vụ của ngành Thuế, các chỉ thị, đề án liên quan đến công tác thu ngân sách nhà nước, góp phần tăng thu, chống thất thu ngân sách. Với các giải pháp cụ thể, ngay trong tháng 1 năm 2014, toàn huyện đã thu được trên 2,2 tỷ đồng đạt gần 14 % KH năm. 

 

Bài trướcHuyện Ba Bể đẩy mạnh cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp
Bài tiếp theoTrên 4000 hộ nông dân được tham gia các hợp đồng cung cấp dịch vụ nông nghiệp