Lý ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn

3.1.Du-thao-Quyet-dinh-kem-theo(08.04.2021_17h14p27)_signed 3.Du-thao-Quyet-dinh-quy-dinh-CNNV-STP(08.04.2021_17h14p12)_signed

Bài trướcXin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định quy định mức chi cho người được huy động tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Bài tiếp theoHội LHPN huyện Ba Bể tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội quý I, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2021