Liên đoàn Lao động huyện Ba Bể Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong công nhân, viên chức và người lao động

Trong những năm qua, Liên đoàn lao động huyện Ba Bể luôn trú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục trong đội ngũ công nhân viên chức và người lao động, góp phần nâng cao chất lượng đoàn viên công đoàn cơ sở. /.

 

 

 

Là một trong những công đoàn có số lượng đoàn viên lớn với 948 đoàn viên, tham gia sinh hoạt tại 48 công đoàn trường học và 1 công đoàn cơ quan Phòng giáo dục. Những năm qua, Công đoàn Ngành giáo dục huyện Ba Bể không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo đời sống của người lao động, thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch Nghị quyết Đại hội Công đoàn cấp trên. Trong công tác giáo dục, tuyên truyền, Công đoàn ngành giáo dục huyện Ba Bể đã chỉ đạo các công đoàn trường học bám sát nhiệm vụ chính trị của nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cho đội ngũ CNVC- LĐ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đặc biệt là triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TƯ Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó đã giúp đội ngũ CNVC- LĐ trong ngành giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, ý thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của mình trong sự nghiệp trồng người, từ đó ra sức thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tu dưỡng đạo đức, lối sống, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn ở cơ quan, đơn vị.

Trong công tác tuyên truyền, các công đoàn cơ sở bám sát định hướng và sự chỉ đạo của Ban thường vụ LĐLĐ huyện. Tập trung tuyên truyền nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp, triển khai hiệu quả Chỉ thị số 03 – CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức tốt các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, người lao động, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thực hiện tốt phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. LĐLĐ huyện chỉ đạo các CĐCS cơ sở chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền thực hiện đầy đủ các chế độ tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp ưu đãi nghề, độc hại… cho người lao động; phối hợp các ngành chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện pháp luật lao động ở các cơ quan, đơn vị. LĐLĐ huyện cũng đã vận động, hỗ trợ xây dựng quỹ “Mái ấm công đoàn”, giúp các hộ gia đình CNVC- LĐ nghèo xây mới và sửa chữa nhà ở. Các CĐCS thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tạo sân chơi bổ ích, thiết thực, giúp đoàn viên công đoàn rèn luyện thể chất, góp phần nâng cao đời sống tinh thần. Thực hiện công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn, trong 6 tháng đầu năm 2014, LĐLĐ huyện đã phát triển mới được 14 đoàn viên. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, đoàn viên, CNVC người lao động đã tích cực tham gia các hoạt động thi đua yêu nước. Kết quả, trong năm 2013, có 3 tập thể đạt tập thể LĐXS, 42 tập thể đạt LĐTT, 01 đoàn viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc, 01 đoàn viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 26 đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 799/1.670 đoàn viên công đoàn đạt LĐTT, chiếm tỷ lệ trên 47% và 444 đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc, 110 nữ CB, CNVC- LĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, hàng năm gần 85% đơn vị đạt cơ quan văn hóa. Chị Lý Thị Thịnh – Chủ tịch LĐLD huyện Ba Bể cho biết: “Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục trong công nhân viên chức lao động, Liên đoàn lao động huyện Ba Bể thường xuyên chỉ đạo BCH công đoàn cơ sở tập trung đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ chương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công đoàn, người lao động và các quy định của công đoàn; Tuyên truyền, giáo dục người lao động học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, ý thức chấp hành pháp luật, nội quy quy chế của cơ quan đơn vị, thực hành tiết kiệm chống tham ô lãng phí và tích cực phòng chống các tệ nạn xã hội. Với hình thức tuyên truyền chủ yếu là qua các thông tin đại chúng, thông tin nội bộ của đơn vị, tuyên truyền miệng, các hội thi, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT…  ”

Với mục tiêu phát triển giai cấp công nhân cả về số lượng, chất lượng; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, LĐLĐ huyện Ba Bể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực vận động đội ngũ CNVC- LĐ thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Những hoạt động trên cho thấy vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền, giáo dục trong công nhân, viên chức, lao động đã góp phần nâng cao chất lượng đoàn viên, khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn và là cơ sở để xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động phát triển vững mạnh trong tình hình mới./.

                                                          

 

 

 

 

 

Bài trướcTuổi trẻ Ba Bể chung sức vì cộng đồng
Bài tiếp theoBa Bể: Sôi nổi các hoạt động hè dành cho thiếu nhi