Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH giai đoạn 2023-2028

Chiều ngày 22 tháng 8, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và Phòng giao dịch Ngân hành Chính sách xã hội huyện Ba Bể tổ chức ký kết chương trình phối hợp. Tham dự lễ ký kết có đại diện lãnh đạo Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện.

Lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban MTQ Việt Nam huyện và Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện ký kết chương trình phối hợp.

Theo chương trình ký kết, 2 đơn vị phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, về công tác giảm nghèo, an sinh xã hội. Tuyên truyền về Phong trào thi đua “Bắc Kạn chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, hoạt động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp…

Tại buổi Lễ ký kết, hai đơn vị đã thống nhất lựa chọn các nội dung, hoạt động cụ thể, thiết thực đáp ứng yêu cầu thực tiễn tại địa phương để tổ chức, triển khai thực hiện phù hợp với các yêu cầu đặt ra. Thông qua Chương trình phối hợp nhằm huy động các nguồn lực cho Quỹ “Vì người nghèo” các cấp và bổ sung nguồn vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương, đồng thời tăng cường vai trò, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn huyện đối với các hoạt động tín dụng chính sách xã hội và thực hiện các chủ trương, chính sách về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện./.

Tác gả: Dương Hiểu (Trung tâm VHTT&TT huyện Ba Bể)

Bài trướcCTPT Ba Bể ngày 22 tháng 8
Bài tiếp theoHuyện ủy Ba Bể tổ chức hội nghị giao ban công tác khối xã thị trấn