Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện Ba Bể khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày 28/6/2018, HĐND huyện Ba Bể khóa XIX đã khai mạc kỳ họp thứ 7 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 và xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Phương Thị Thanh- Uỷ viên BTV tỉnh uỷ, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó trưởng đoàn Đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn; đồng chí Dương Văn Tuyến – Tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Bùi Thị Hoa – Phó Bí thư TT huyện uỷ; đ/c Cao Minh Hải – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành huyện và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn./.

 Quang cảnh kỳ họp

Theo báo cáo của UBND huyện, trong 6 tháng đầu năm 2018 kinh tế – xã hội của huyện Ba Bể đã đạt được nhiều kết quả tích cực: Diện tích các cây trồng cơ bản đạt kế hoạch đề ra, lĩnh vực chăn nuôi được duy trì và ổn định; lĩnh vực văn hóa – xã hội, công tác an sinh xã hội được quan tâm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố và tăng cường. Tuy nhiên một số chỉ tiêu còn đạt thấp như: Diện tích trồng rừng mới, trồng cây ăn quả, triển khai nguồn vốn xây dựng cơ bản còn chậm tiến độ; tỷ lệ tiêm phòng cho đàn vật nuôi chưa đạt chỉ tiêu giao; tình trạng khai thác rừng trái phép, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông và lấn chiếm đất công chưa được giải quyết triệt để; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới còn chậm so với tiến độ đề ra…

Tham gia thảo luận, các đại biểu HĐND huyện đã đóng góp nhiều ý kiến vào các báo cáo thông qua tại kỳ họp, tập trung vào các vấn đề về tình hình phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và tình hình thực hiện ngân sách năm 2017. Đồng thời, thống nhất nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh 6 tháng cuối năm 2018.

đồng chí Phương Thị Thanh- Uỷ viên BTV tỉnh uỷ, Phó chủ tịch Thượng trực HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Phương Thị Thanh- Uỷ viên BTV tỉnh uỷ, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó trưởng đoàn Đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn ghi nhận, biểu dương những kết quả mà huyện Ba Bể đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018. Đồng chí Phó chủ tịch TT HĐND tỉnh cũng tán thành với các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của huyện 6 tháng còn lại; đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề huyện cần quan tâm cụ thể như: huyện cần tích cực phát huy thế mạnh của địa phương tổ chức tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; quan tâm đầu tư xây dựng các tổ hợp tác và hợp tác xã nhằm nâng cao chuỗi giá trị trong sản xuất hàng hóa. Ngoài ra, huyện cũng cần triển khai tốt các chương trình chính sách mới ban hành của Chính Phủ nhằm hỗ trợ cho người dân có đủ điều kiện để phát triển kinh tế nâng cao đời sống.

Với tinh thần đổi mới, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Ba Bể khóa XIX cũng đã giành nhiều thời gian cho hoạt động thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn và giải trình. Tại các tổ thảo luận nhiều vấn đề đã được các đại biểu đưa ra, tập trung vào các nhóm vấn đề: việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại một số địa phương còn chậm và còn nhiều sai sót; đề nghị nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng cầu, đường giao thông tại nông thôn; đề nghị ngành điện lực nâng cấp một số trạm biến áp trên địa bàn để đảm bảo điện sinh hoạt cho người dân v.v… những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền đã được các ngành chuyên môn và UBND huyện trả lời, làm rõ tại kỳ họp, các ý kiến ngoài thẩm quyền đã được các cơ quan chuyên môn tiếp thu chuyển đến các ngành chức năng xem xét, giải quyết.

Kỳ họp cũng đã thông qua tờ trình của UBND huyện đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017 và tờ trình của Thường trực HĐND huyện về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2019. Và thông qua 02 Nghị quyết quan trọng nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT- XH, QPAN năm 2018

 Sau 01 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm, kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Ba Bể khóa XIX đã hoàn thành chương trình làm việc đề ra. Thành công của kỳ họp thể hiện tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, là cơ sở quan trọng để huyện Ba Bể phấn đấu thi đua hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, QPAN năm 2018./.