Kiểm tra phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Quảng Khê năm 2014

Ngày 19/6, Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh do đồng chí Lường Đức Thắng – Giám đốc Sở Tư pháp làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Quảng Khê. Làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Dong – Phó chủ tịch UBND huyện – Trưởng BCĐ phong trào huyện và một số cơ quan thành viên BCĐ huyện là Phòng VH&TT, Phòng Tư Pháp,UBMTTQ huyện và các đồng chí trong BCĐ phong trào xã Quảng Khê./.

 

ảnh: Toàn cảnh buổi làm việc của BCĐ phong trào TDĐK tỉnh tại xã Quảng Khê

 

 

 

Báo cáo tại buổi làm việc của BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Quảng Khê cho thấy: Trong năm 2014, BCĐ xã đã tập trung kiện toàn BCĐ xã và các thôn, bản; phân công thành viên phụ trách các khu dân cư; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, các khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên dịa bàn thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương gắn với chương trình XĐGN và xây dựng NTM; tổ chức và duy trì các lễ hội truyền thống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tạo không khí vui vẻ và tinh thần phấn khởi cho nhân dân hăng say lao động sản xuất, tăng thêm tình đoàn kết của người dân ở các khu dân cư. Kết quả năm 2013, xã Quảng Khê có trên 71% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 4 đơn vị đạt đơn vị văn hóa; đạt 5/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia XDNTM; 100% thôn, bản đã xây dựng quy ước, hương ước, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến gắn với phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trong năm 2014 này toàn xã có 675/784 hộ đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 86%.

Tại buổi làm việc, BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện cũng báo cáo với đoàn về kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2014, những khó khăn, thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện phong trào trên địa bàn huyện.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Lường Đức Thắng – Giám Đốc Sở tư pháp – trưởng đoàn kiểm tra của tỉnh đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện phong trào trên địa bàn huyện Ba Bể. Đồng thời yêu cầu BCĐ phong trào từ huyện đến cơ sở cần xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của phong trào; thường xuyên quan tâm kiện toàn BCĐ cơ sở, xây dựng quy chế hoạt động của BCĐ các cấp; tập trung chỉ đạo từng tiêu chí cụ thể, đặc biệt các tiêu chí còn đạt thấp; thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, công tác kiểm tra để kịp thời thời nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của nhân dân, lắng nghe những đề xuất, kiến nghị của BCĐ phong trào cơ sở để đưa ra những giải pháp phù hợp, từng bước nâng cao chất lượng phong trào, tạo sự phát triển bền vững. Biểu dương và nhân rộng những đơn vị văn hóa xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện phong trào ở các địa phương trên địa bàn./.

                                                                            

 

Bài trướcBa Bể: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt cao hơn năm 2013.
Bài tiếp theoĐồng chí Đỗ Thị Minh Hoa – tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy chúc mừng cơ quan báo chí nhân Ngày 21/6