Kết luận Thanh tra kết quả thanh tra về hoạt động thu, chi ngân sách Nhà nước, cá khoản do nhân dân đóng góp và quản lý sử dụng tài sản công năm 2023 đối với đơn vị UBND xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể

Bài trướcCTPT ngày 6 tháng 6
Bài tiếp theoCTPT ngày 8 tháng 6