Huyện Ba Bể tham dự hội nghị trực tuyến triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, 2025 và quán triệt một số văn bản mới của Trung ương, của tỉnh

Sáng 12/3, Tỉnh uỷ Bắc Kạn tổ chức hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, 2025 và quán triệt một số văn bản mới của Trung ương, của tỉnh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các huyện, thành phố và điểm cầu các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh. Tham dự tại điểm cầu Hội trường lớn Huyện Ba Bể có các đồng chí: Dương Ngọc Thuyết- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Ma Văn Thuyên- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nông Ngọc Duyên- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Báo cáo viên cấp tỉnh, huyện; các chi, đảng bộ trực thuộc; các ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm chính trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện; lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức người lao động các cơ quan, đơn vị Trụ sở hợp khối huyện và cán bộ chiến sĩ ban Chỉ huy Quân sự huyện. 

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hội trường huyện Ba Bể

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, 2025 về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo, hành động quyết liệt thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra”. Tiếp đó các đại biểu đã nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Đại biểu xã Khang Ninh tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu xã

Đại biểu xã Bành Trạch tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu xã

Đồng chí Hoàng Lục Do, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt các văn bản: Quy định số 125-QĐ/TW ngày 10/10/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập; Công văn số 1819-CV/TU ngày 10/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Quy định số 125-QĐ/TW của Ban Bí thư. Quy định số 138-QĐ/TW ngày 01/12/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan. Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 23/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh quán triệt: Kết luận số 62-KL/TW ngày 02/10/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Kế hoạch số 209-KH/TU ngày 30/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị. Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 5/1/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xoá mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; Kế hoạch số 236-KH/TU ngày 08 tháng 3 năm 2024 về thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 229-KH/TU ngày 05/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, 2025. Xác định nội dung, giải pháp làm theo Bác gắn với nội dung chuyên đề và nhiệm vụ chính trị của đơn vị; chỉ đạo cán bộ, đảng viên tự học tập thông qua khai thác video trên Trang thông tin điện tử của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; xây dựng bản cam kết học tập và làm theo Bác. Đồng thời, đưa nội dung chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt các tổ chức đoàn thể.

Tổ chức nghiên cứu cụ thể hóa các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh bằng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tổ chức học tập, quán triệt cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động (chưa được học trực tuyến) thuộc đơn vị quản lý bằng hình thức phù hợp. Phát huy có hiệu quả hoạt động của hệ thống tuyên giáo, dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân đảm bảo đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống…/.

T/h: Dương Hiểu

 

 

Bài trướcBa Bể mở lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới
Bài tiếp theoCTPT ngày 12 tháng 3