Họp Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Ba Bể lần thứ 2 năm 2014

Ngày 2/6, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Ba Bể lần thứ 2 năm 2014 đã họp bàn để thông qua nội dung, kế hoạch tổ chức Đại hội. Đồng chí Cao Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp./.

 

        

       Tại cuộc họp, sau khi nghe đồng chí Lý Đức Tuyền –  Trưởng Phòng Dân tộc huyện báo cáo sơ bộ về dự thảo kế hoạch, nội dung và những vấn đề liên quan đến việc tổ chức đại hội, Ban Chỉ đạo đã thông qua các quyết định và thống nhất một số nội dung cơ bản như: thông qua quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội, phân công nhiệm vụ cho các cơ quan đơn vị và các thành viên trong Ban tổ chức, thành lập các tiểu ban giúp việc. Đồng thời, thống nhất ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Đại hội, kế hoạch Đại hội và quyết định phân bổ đại biểu dự đại hội. Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Ba Bể lần thứ 2 năm 2014, dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 8 năm 2014. Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Ba Bể lần thứ 2 năm 2014 sẽ đánh giá công tác dân tộc trong thời gian qua, khẳng định đường lối nhất quán của Đảng nhà nước về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc; khẳng định, ghi nhận và biểu dương công lao đóng góp to lớn của các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước. Đại hội cũng là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng nhằm đánh giá kết quả chính sách dân tộc, công tác dân tộc và công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số trong 5 năm (2009- 2014). Kết luận cuộc họp,  đồng chí Cao Minh Hải – Phó chủ tịch UBND huyện – Trưởng ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Ba Bể lần thứ 2 năm 2014 yêu cầu các thành viên BCĐ, tiểu ban giúp việc cần chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ đại hội, nhất là báo cáo chính trị trình bày tại đại hội, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, công tác thi đua khen thưởng, cũng như lựa chọn các đại biểu dự đại hội đại diện cho các dân tộc trên địa bàn huyện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Ba Bể lần thứ 2 năm 2014./.

Bài trướcTổ Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 6
Bài tiếp theoBa Bể khai mạc kỳ thi tôt nghiệp THPT năm 2014