Họp Ban chỉ đạo cải cách hành chính

 

Ngày 07/6, huyện Ba Bể tổ chức họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) nhằm đánh giá công tác cải cách hành chính trên địa bàn, đề ra những giải pháp để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ CCHC đạt hiệu quả trong năm 2023. Đồng chí Lưu Quốc Trung – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC huyện chủ trì cuộc họp.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, huyện Ba Bể thường xuyên tích cực chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả công tác cải cách hành chính. Từ ngày 16/12/2022 đến ngày 06/6/2023 trên địa bàn huyện đã tiếp nhận 6.050 hồ sơ, trong đó trực tuyến 665 hồ sơ, trực tiếp 5.385 hồ sơ; hồ sơ đã xử lý đúng hạn 5.933, hồ sơ quá hạn 34 hồ sơ; hồ sơ đang xử lý trong đó xử lý trong hạn 38 hồ sơ, xử lý quá hạn 41 hồ sơ …. Tại cuộc họp các đại biểu đã cùng nhau thảo luận về những vấn đề khó khăn vướng mắc trong giải quyết TTHC tại địa phương.

Ảnh: Đồng chí Lưu Quốc Trung – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Kết luận cuộc họp đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC huyện đề nghị các cơ quan chuyên môn tăng cường tham mưu cho UBND huyện thực hiện các nội dung cải cách hành chính; chủ động, bám sát các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành để triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu; khắc phục những tồn tại hạn chế được chỉ ra tại cuộc họp; kịp thời đăng tải công khai các nội dung trên Cổng thông tin điện tử huyện. Chú trọng công tác giải ngân, ngân sách đảm bảo theo chỉ tiêu quy định; Bố trí kinh phí mua, sắm trang thiết bị tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, xã, thị trấn. Đối với Các xã, thị trấn chủ động triển khai nội dung CCHC tại địa phương; thực hiện các nội dung báo cáo và hoàn thành đúng thời gian theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn; phối hợp với các cơ quan chuyên môn xây dựng quy trình giải quyết TTHC để thực hiện cấu hình trên phần mềm một cửa điện tử; thực hiện giải quyết hồ sơ TTHC trên phần mềm một cửa điện tử liên thông đảm bảo đúng quy định, đúng thời gian; thực hiện phát hành văn bản trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản; thực hiện kí số văn bản…/.

Tác giả: Thuỳ Châm

Nguồn tin: Trung tâm VHTT&TT

Bài trướcCTPT Ba Bể ngày 8 tháng 6
Bài tiếp theoBa Bể tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2023