HỌP BAN CHỈ ĐẠO CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG HUYỆN BA BỂ

Ngày 24/9, Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Ba Bể giai đoạn 2021 – 2025 đã tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo tiến độ triển khai, thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn. Đồng chí Dương Ngọc Thuyết – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy – Trưởng BCĐ các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Ba Bể chủ trì cuộc họp.

Đ.c Dương Ngọc Thuyết – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ các Chương trình MTQG huyện Ba Bể phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Ngọc Thấm.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, bảng phân công nhiệm vụ của Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên Ban chỉ đạo phụ trách các xã, thị trấn.

Tiếp đó, cuộc họp nghe báo cáo tiến độ, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện trong những tháng đầu năm 2023. Theo đó, năm 2023 huyện Ba Bể được phân bổ hơn 145 tỷ đồng, bao gồm cả vốn năm 2022 được kéo dài sang năm 2023 và vốn năm 2023 để triển khai, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Tính đến giữa tháng 9/2023, huyện Ba Bể đã giải ngân được hơn 30 tỷ đồng, đạt hơn 20% kế hoạch vốn. Cụ thể, vốn cho chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là hơn 110 tỷ đồng, đến nay giải ngân được hơn 21 tỷ đồng, bằng 20% kế hoạch; vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là hơn 15 tỷ đồng, đến nay mới giải ngân được hơn 450 triệu đồng, bằng  2,9%; vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là gần 20 tỷ đồng, đến nay mới giải ngân được hơn 8 tỷ 500 triệu đồng, đạt 42%.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Dương Ngọc Thuyết – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy – Trưởng BCĐ các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Ba Bể đánh giá tiến độ triển khai, giải ngân các nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, dẫn đến tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đạt thấp, nhất là nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đến nay tỷ lệ giải ngân mới đạt 2,9%. Do đó, đồng chí Bí thư Huyện ủy chỉ đạo và yêu cầu các cơ quan, đơn vị, nhất là Phòng Tài chính – Kế hoạch động tham mưu cho Ban chỉ đạo rà soát các nguồn vốn đã giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương để nắm chắc tiến độ triển khai, thực hiện, nguồn kinh phí nào có thể triển khai, thực hiện được thì chỉ đạo quyết liệt và có ngay những giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, còn nguồn vốn nào khó và không thể triển khai thì phải có báo cáo bằng văn bản để Ban chỉ đạo xem xét, chuyển trả lại nguồn vốn cho ngân sách Nhà nước theo quy định. Giao bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong bản quy chế hoạt động và bảng phân công nhiệm của Trưởng ban, Phó trưởng ban và các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo theo ý kiến góp ý của các đại biểu, đồng thời tham mưu, xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác triển khai, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ở các cơ quan, đơn vị, địa phương./.

 T/h: Ngọc Thấm

 

 

Bài trướcTrao tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và nhà tình thương tại Ba Bể
Bài tiếp theoChi bộ Văn phòng Huyện ủy Ba Bể ra quân vệ sinh môi trường tại xã Phúc Lộc