Hội thảo đánh giá kết quả mô hình chăn nuôi thỏ

 Toàn cảnh hội thảo đánh giá kết quả mô hình chăn nuôi thỏ tại huyện Ba Bể.

       Mô hình nuôi thỏ được triển khai tại 4 xã Chu Hương, Mỹ Phương, Yến Dương và Nam Mẫu với 157 hộ nông dân tham gia. Các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 50% giá giống, cấp phát giống cỏ đặc dụng, tập huấn về cách chăm sóc và phòng bệnh và được bao tiêu toàn bộ sản phẩm.

      Qua đánh giá sau hơn 3 tháng triển khai, tỷ lệ thỏ sống đạt trên 93%, từ 858 con giống ban đầu, đến nay đã sinh sản thêm 183 thỏ con và 208 thỏ mẹ chuẩn bị sinh sản. Qua theo dõi, tỷ lệ đẻ của thỏ mẹ giống đạt 100%, tỷ lệ thỏ con sinh trưởng phát triển tốt sau cai sữa đạt trên 97%. Từ thành công bước đầu của mô hình là cơ sở để dự án tiếp tục triển khai nhân rộng tại 8 xã trong năm 2014 này nhằm giúp cho người dân từng bước xóa đói giảm nghèo bền vững./.

Bài trướcHội thi thiết bị dạy học tự làm bậc Tiểu học cấp huyện năm học 2013 – 2014
Bài tiếp theoBa Bể chăm sóc ngô soi bãi vụ xuân