Hội nông dân thị trấn Chợ Rã huyện Ba Bể: Tổ chức điểm Đại hội đại biểu Hội nông dân nhiệm kỳ 2018 – 2023

Ngày 16/1, Hội nông dân thị trấn Chợ Rã huyện Ba Bể đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện chọn làm điểm tổ chức Đại hội Hội Nông dân cơ sở, nhiệm kỳ 2018 – 2023./.

Ảnh: Toàn cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, chất lượng và hoạt động của Hội nông dân thị trấn Chợ Rã luôn được chú trọng nâng cao. Trong đó, đáng chú ý, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được hội viên Hội nông dân hưởng ứng tích cực. Nhiệm kỳ qua đã có 167 lượt hộ gia đình hội viên đạt  danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Xây dựng được nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của thị trấn từ 7,2% đầu nhiệm kỳ xuống còn 3,15% vào cuối năm 2017.  Hội nông dân Thị trấn đã vận động hội viên tự nguyện đóng góp được 150 triệu đồng để tu sửa cầu, đường, làm mới trên 2 km đường bê tông liên Tiểu khu,  sửa chữa và mở rộng  hơn 1km đường sản xuất, nạo vét hơn 3km kênh mương và đóng góp hàng trăm ngày công lao động để xây dựng Nông thôn mới. Tỷ lệ phát triển hội viên mới hàng năm đều  đạt đưa tổng số hội viên hội nông dân của thị trấn hiện có trên 250 hội viên . Qua bình xét, hàng năm có từ trên 95%  hộ gia đình hội viên đạt danh hiệu “gia đình văn hóa”.

Ảnh: BCH Hội nông dân Thị trấn Chợ Rã khóa V nhiệm kỳ 2018 – 2023 ra mắt tại Đại hội

Với tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội đại biểu nông dân thị trấn Chợ Rã đã bầu 12 người vào BCH Hội Nông dân nhiệm kỳ 2018-2023, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Ba Bể diễn ra trong thời gian tới và thông qua Nghị quyết của Đại hội, tạo cơ sở để Hội nông dân thị trấn Chợ Rã tổ chức thực hiện thắng lợi chương trình công tác hội, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Bài trướcĐịnh hướng cho học sinh trước kỳ thi vào lớp 10 THPT
Bài tiếp theoĐiều kiện tự nhiên