Hội nông dân huyện Ba Bể: Biểu dương 70 điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 – 2015

Hội Nông dân huyện Ba Bể vừa tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến Hội nông dân giai đoạn 2010 -2015. Dự Hội nghị có các đồng chí: Cao Minh Hải – Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo một số ban, ngành ,đoàn thể Chủ tịch Hội nông dân các xã, thị trấn và 70 điển hình tiên tiến đại diện cho trên 8000 hội viên hội nông dân trên toàn huyện./.

 

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị


Giai đoạn 2010 – 2015, Hội Nông dân huyện Ba Bể đã triển khai nhiều cách làm sáng tạo trong các phong trào thi đua như phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới; Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; nông dân tham gia bảo vệ quốc phòng, an ninh…Các cấp hội nông dân đã tổ chức gần 1400 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 57.000 lượt hội viên; tổ chức dạy nghề cho trên 1500 lượt hội viên; tín chấp với Ngân hàng  chính sách xã hội huyện cho trên 2.200 hội viên  nghèo vay vốn với tổng dư nợ trên 62 tỷ đồng;  xây dựng được nhiều mô hình phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo có hiệu quả, từ đó, số hộ hội viên sản xuất kinh doanh giỏi tăng đều qua từng năm trong đó có 2 hộ ­­­­đạt sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương, 88 hộ đạt sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, 313 hộ đạt sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện, trên 1.600 hộ đạt sản xuất kinh doanh giỏi cấp xã…  Các cấp hội nông dân đã vận động hội viên hiến trên 25.400 m2 đất làm đường nông thôn, đóng góp trên 40.000 ngày công, góp tiền được trên 75 triệu đồng và nhiều vật liệu cần thiết để tham gia xây dựng nông thôn mới. Kết quả đã tu sửa và làm mới trên 131 km đường giao thông, sửa chữa và kiên cố hóa 78 km đường kênh mương nội đồng…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Cao Minh Hải – Phó Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương các kết quả đạt được của các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện trong thời gian vừa qua. Để các phong trào của Hội tiếp tục phát triển, có sức lan tỏa, đồng chí đề nghị các cơ sở hội cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là trong lĩnh vực phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, kịp thời phát hiện các nhân tố điển hình mới, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến tạo phong trào thi đua sôi nổi và rộng khắp. Cần chú trọng khen thưởng các gương người tốt, việc tốt, nhất là những người nông dân có ý chí vươn lên làm kinh tế, thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện và xây dựng quê hương Ba Bể ngày một phát triển với những tiềm năng, thế mạnh vốn có.

Nhân dịp này, Hội nông dân huyện Ba Bể đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân giai đoạn 2010 – 2015.