Hội nghị tuyên truyền về công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình năm 2024

Sáng ngày 04/6, tại Huyện Ba Bể, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tuyên truyền về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình cho hơn 100 đại biểu là các trưởng ban hoặc phó trưởng ban chỉ đạo công tác gia đình cấp, thị trấn cán bộ phụ trách văn hoá – thông tin; Hội liên hiệp phụ nữ các xã, thị trấn

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được truyền đạt các văn bản về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước của Trung ương, của tỉnh về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; triển khai nội dung Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; kỹ năng giáo dục đạo đức, lối sống gia đình hiện nay…Thông qua Hội nghị, nhằm nâng cao năng lực các kỹ năng, kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác gia đình các cấp. Qua đó, phát huy hiệu quả nguồn lực hoạt động tại cơ sở góp phần giảm thiểu số vụ bạo lực gia đình, hướng đến đến xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc./.

T/h: Thu Trang

 

Bài trướcCung cấp nội dung tuyên tuyền lần 1 tháng 6
Bài tiếp theoCTPT ngày 4 tháng 6