Hội nghị triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Ba Bể

Chiều  02/11,  Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ban điều phối dự án CSSP tổ chức hội nghị triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Ba Bể. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nông Ngọc Duyên – Phó Giám độc Sở Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo huyện Ba Bể có đồng chí Trung Ngọc Mẫn – Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng đại diện một số ban ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường phổ biến kế hoạch triển khai thực hiện dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Ba Bể, gồm các hạng mục như: Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1.000, kê khai đăng ký đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch cấp huyện…  các hạng mục trên được thực hiện từ nguồn kinh phí sự nghiệp và nguồn vốn vay của dự án CSSP, với tổng kinh phí hơn 53 tỷ đồng được thực hiện tại 2 huyện Ba Bể, Pác Nặm trong giai đoạn năm 2021 – 2022.
Ảnh: Hội nghị triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Ba Bể
Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường nhẫn mạnh, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Ba Bể là nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa thiết thực để tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, đồng thời yêu cầu các đơn vị tư vấn thực hiện theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra, chủ động phối hợp với các ngành liên quan để cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện./.

Tác giả: Hoàng Văn Chúc

Nguồn: Trung tấm VHTT&TT