Hội nghị triển khai công tác thanh tra chuyên ngành Kho bạc Nhà nước

Ngày 05/5, Kho bạc Nhà nước huyện Ba Bể phối hợp với Khoc bạc nhà nước Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thanh tra chuyên ngành Kho bạc Nhà nước năm 2015 cho đại diện các đơn vị dự toán quản lý ngân sách nhà nước, các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án, các cơ quan tổ chức có ngân sách nhà nước hỗ trợ có mở tài khoản tại kho bạc nhà nước huyện Ba Bể.

 


Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe cán bộ Kho Bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn triển khai Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, dự trữ quốc gia, kho bạc nhà nước. Nghị định 192 gồm có 6 chương và 57 điều quy định chi tiết về các mức xử phạt đối với những hành vi vi phạm. Trong đó có quy định cụ thể về mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm như: Vi phạm quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước gây lãng phí; Vi phạm quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong xây dựng các dự án sử dụng ngân sách nhà nước, tiền, tài sản nhà nước; Vi phạm quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý sử dụng trụ sở … Ngoài ra hội nghị cũng đã triển khai Thông tư số 54/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ Tài chính quy định và hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước theo quy định tại Nghị định số 192; Quyết định số 2456/QĐ-BTC ngày 24/9/2014 của Bộ tài chính v/v ban hành quy chế hoạt động của thanh tra chuyên ngành Kho bạc Nhà nước và văn bản số 2924/KBNN-THPC ngày 11/11/2014 của Kho bạc Nhà nước hướng dẫn thực hiện Thông tư số 54/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính. Hội nghị đã thảo luận và giải đáp thắc mắc của đại biểu dự Hội nghị.

Thông qua hội nghị này, nhằm giúp các đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, dự trữ quốc gia, kho bạc nhà nước và có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả các hành vi tiêu cực, tham nhũng./.

Bài trướcLễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng
Bài tiếp theoBa Bể: Đầu tư xây dựng công trình đường Quốc lộ 279 – Thôn Bản Pục xã Thượng Giáo