Hội nghị triển khai chính sách ưu đãi với người có công với cách mạng và Bộ luật lao động năm 2012

Ngày 13/8, Phòng Lao động thương binh xã hội huyện Ba Bể đã tổ chức hội nghị triển khai chính sách ưu đãi với người có công với cách mạng và Bộ luật lao động năm 2012 cho lãnh đạo một số cơ quan, ban ngành, và cán bộ làm công tác lao động thương binh xã hội các xã, thị trấn trên địa bàn. Đồng chí Đồng Phúc Hình – Phó chủ tịch UBND huyện dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ./.

       Hội nghị đã phổ biến các Pháp lệnh và những Văn bản mới về chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng như: Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16-7-2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định số 31/2013/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công; Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân; Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13 ngày 20/10/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, triển khai những điểm mới trong Bộ luật lao động năm 2012 .

       Những nội dung triển khai tại hội nghị sẽ giúp các cơ quan ban ngành liên quan nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng, triển khai thực hiện chính sách đảm bảo đúng quy định cho các cán bộ làm công tác chính sách người có công, nhằm thực hiện tốt công tác chăm lo người có công trên địa bàn huyện. Đồng thời việc triển khai những điểm mới trong bộ luật lao động năm 2012 sẽ giúp cho các cơ quan đơn vị thực hiện đúng các quy định trong sử dụng lao động.

 Toàn cảnh Hội nghị

       Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đồng Phúc Hình – Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: chính sách đối với người có công với cách mạng thể hiện sự quan tâm và biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta với những người đã hy sinh xương máu cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, những chính sách cần phải được triển khai đầy đủ, thiết thực đến từng đối tượng. Đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện đề nghị trên cơ sở các văn bản hướng dẫn đã được tiếp thu tại hội nghị, các học viên sẽ triển khai các chính sách đối với người có công cũng như áp dụng các quy định trong sử dụng lao động theo Bộ luật lao động năm 2012 tại địa phương, đơn vị mình nhanh chóng và hiệu quả, đảm bảo kịp thời và đúng đối tượng./.

Bài trướcBa Bể: Đẩy mạnh công tác thu ngân sách những tháng cuối năm
Bài tiếp theoDiễn đàn tuổi trẻ chung tay cùng xã nghèo vượt khó và phát triển bền vững