Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Bể lần thứ 9

Chiều ngày 27/6, BCH đảng bộ huyện Ba Bể đã tổ chức hội nghị lần thứ 9 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; Báo cáo đánh giá một năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn. Đồng chí Dương Văn Tuyến – Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy chủ trì hội nghị./.

Đồng chí Dương Văn Tuyến – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Khai mạc hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Đảng bộ huyện Ba Bể đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ bản đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh. Tổng sản lượng lương thực có hạt vụ xuân ước đạt gần 16 nghìn tấn, đạt trên 99% KH; thu ngân sách đạt trên 11 tỷ đồng bằng 43% kế hoạch; trồng rừng được 279ha, đạt 58% kế hoạch; giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản được trên 22 tỷ đồng, đạt 37% kế hoạch; tổng đàn gia súc gia cầm được duy trì và phát triển; Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục được quan tâm; chất lượng giáo dục được nâng cao; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Công tác xây dựng đảng, củng cố chính quyền, đoàn thể được tăng cường…

Ngoài đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2017, hội nghị đã tập trung đánh giá lại kết quả 1 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn. Theo đó, sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 32.800 tấn bằng 103,4% so với chỉ tiêu NQ, diện tích đất canh tác sản xuất đạt thu nhập cao đạt 288 ha bằng 72%, tổng đàn gia súc gia cầm đạt trên 56.000 con bằng 73%; nuôi trồng thủy sản đạt 101%….Việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay bình quân số tiêu chí đạt chuẩn là 7,86 tiêu chí/xã. Trong đó xã Cao Trĩ đạt 14/19 tiêu chí; xã Hà Hiệu, Địa Linh, Khang Ninh đạt 10/19 tiêu chí, các xã còn lại đạt 5 – 9 tiêu chí. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt trên 85% so với KH năm 2015; Thu ngân sách đạt 87,5% so với chỉ tiêu NQ, các hoạt động du lịch và thương mại được quan tâm và phát triển; tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 30,89%…. Bên cạnh những kết quả đạt được, nhiều chỉ tiêu còn đạt thấp và chậm so với tiến độ đề ra như diện tích trồng mới cây ăn quả như hồng không hạt, cam quýt, công tác trồng rừng còn gặp nhiều khó khăn, giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản chậm, công tác quản lý tài nguyên khoáng sản còn nhiều bất cập vẫn còn để xảy ra tình trạng khai thác gỗ trái phép tại VQG Ba Bể….

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận bàn giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, hạn chế còn tồn tại nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Đảng bộ huyện Ba Bể đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cho những tháng còn lại của năm 2017, trong đó tập trung phát triển sản xuất nông lâm nghiệp; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản nhất là các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý hành lang an toàn giao thông và việc khai thác khoáng sản, lâm sản trái phép, đặc biệt là việc chặt phá rừng tại khu vực Vườn Quốc gia Ba Bể.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư huyện ủy Dương Văn Tuyến yêu cầu các đồng chí trong BCH đảng bộ huyện tiếp tục đoàn kết, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu mỗi cơ quan, đơn vị đề ra giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh đã đề ra trong năm 2017 và những năm tiếp theo./.