HỘI LHPN HUYỆN BA BỂ SƠ KẾT CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO PHỤ NỮ6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Chiều ngày 10/7/2018, Hội LHPN huyện Ba Bể tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Ngân – Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Hội LHPN huyện Ba Bể đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm theo kế hoạch hoạt động năm, bám sát các nội dung, chỉ tiêu thi đua. Công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho phụ nữ được chú trọng thực hiện, tập trung tuyên truyền các nội dung về an toàn thực phẩm, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới… Duy trì các nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, hỗ trợ thành lập các tổ hợp tác sản xuất, các mô hình phát triển kinh tế. Công tác xây dựng tổ chức Hội luôn được quan tâm, tập trung hướng các hoạt động về cơ sở, phối hợp hỗ trợ hai cơ sở được đánh giá hoạt động trung bình đến cuối năm 2018 được đánh giá từ khá trở lên.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Hoàng Thị Ngân – Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn đánh giá cao những kết quả Hội LHPN huyện đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời đề nghị trong 6 tháng cuối năm 2018 Hội LHPN huyện tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn và các nhiệm vụ của địa phương tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu thi đua năm 2018.

Bài trướcDiễn đàn Công an Ba Bể lắng nghe ý kiến nhân dân
Bài tiếp theoTuổi trẻ Ba Bể tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực trong 6 tháng đầu năm 2018