Hiệu quả chương trình 3PAD ở Ba Bể.

Những năm gần đây, huyện Ba Bể đã có nhiều chương trình, dự án đầu tư hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng, kinh tế xã hội, trong đó Dự án “Quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông lâm nghiệp” ( gọi tắt là dự án 3PAD) đã góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo của địa phương./.


 

 

Yến Dương huyện Ba Bể là một trong những xã phát huy được tốt hiệu quả của Dự án 3PAD. Trong những năm qua, từ các hợp phần như hợp phần tạo cơ hội thu nhập cho người nghèo, hợp phần phát huy sáng kiến cả thiện môi trường, xã Yến Dương được đầu tư xây dựng nhiều công trình giao thông, thủy lợi. Với mục đính đảm bảo an ninh lương thực và tăng thu nhập cho người dân dự án đã hỗ trợ xây dựng  các mô hình  như: trồng chuối tây,  trồng khoai tây hàng hóa, chăn nuôi lợn thịt, nuôi cá rô phi…qua đó đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn xã xuống còn 23,86%. Ông  Triệu Văn Nông, Chủ tịch UBND xã Yến Dương cho biết từ các chương trình của dự án đã tạo 1 số chuyển biến mới về nhận thức làm ăn cho nông dân giúp các hộ phát triển kinh tế từng bước xóa nghèo

Năm 2013, dự án 3PAD thực hiện triển khai hoạt động Quỹ Phát triển cộng đồng (CDF) tại 16 xã, thị trấn; lập kế hoạch sử dụng nguồn quỹ CDF năm 2014 tại 15 xã trên địa bàn; quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp được thực hiện tại 4 xã với tổng diện tích trên 5.000 ha, hiện nay đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đợt 1 là 2.391 giấy cho 851 hộ gia đình, trong  đó có 111 hộ nghèo, 47 hộ cận nghèo. Trong xây dựng cơ sở hạ tầng, 70 công trình thuộc dự án  khi thi công xong đưa vào sử dụng đã phát huy được sự tham gia của người dân trong việc xây dựng, quản lý và bảo vệ công trình một cách có đồng bộ.  Đối với các hợp đồng cung cấp dịch vụ khuyến nông dựa trên kết quả đầu ra, trong năm, dự án đã thực hiện được trên 70 hợp đồng với hơn 3.000 hộ hưởng lợi, trong đó có 1.109 hộ nghèo…Đánh giá chung về  kết quả đạt được của dự án, Bà Mã Thị Thương Oanh, Chuyên viên Văn phòng kiêm điều phối viên Dự án 3PAD huyện Ba Bể cho biết từ các hợp phần của dự án, người dân đã từng bước tiếp cận được các phương pháp cũng như cách thức áp dụng đối với điều kiện của gia đình và địa phương  một cách phù hợp góp phần vào công tác xoá đói giảm nghèo theo mục tiêu của chương trình.

 Bên cạnh đó, dự án 3Pad còn triển khai các hợp đồng cung cấp dịch vụ dựa trên kết quả đầu ra, luồng đầu tư 21% quỹ CDF đã góp phần lớn vào việc nâng cao năng lực sản xuất cho bà con. Trong đó, dự án đã phối hợp với chính quyền các xã đặc biệt là Hội nông dân xây dựng các nhóm sở thích về trồng cỏ, chăn nuôi…và xây dựng một số mô hình thiết thực như: Mô hình chuỗi giá trị gà ta tại xã Chu Hương,  đưa dưa hấu và giống ngô chịu hạn vào trồng. Đặc biệt, năm 2013, dự án 3PAD còn hỗ trợ người dân 6 xã mở rộng diện tích trồng khoai tây hàng hóa, xây dựng mô hình nuôi thỏ, xây dựng mô hình ứng dụng năng lượng sinh học tại 15 xã, thị trấn… Qua đó, đã tác động tích cực vào công tác giảm nghèo, dự án 3PAD còn làm thay đổi ý thức sản xuất, năng lực và kiến thức của người dân. Tổng sản lượng lương thực của huyện Ba Bể hai năm trở lại đây luôn đạt trên 28 nghìn tấn, bình quân lương thực đầu người hiện đạt trên 600kg/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm xuống chỉ còn 22,09%.

Để tiếp tục thực hiện dự án, giúp người dân thoát nghèo bền vững, trong những năm tới Ban quản lý dự án 3PAD huyện  Ba Bể tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hợp phần; khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của địa phương; tiếp tục hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng cho các xã, nhất là các thôn bản vùng cao, vùng dân tộc thiểu số có tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo cao.

 

Bài trướcBa Bể đầu tư xây dựng kè chống xói lở suối Tà Lẩu
Bài tiếp theoĐồng chí Lý Thái Hải – Phó chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác sản xuất đầu năm tại Ba Bể