Điện lực Ba Bể thay thế gần 2.000 công tơ các loại

Nhằm đảm bảo tính chính xác các tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hệ thống đo đếm điện năng, trong năm 2015, Điện lực Ba Bể đã tiến hàng lắp đặt thay thế định kỳ 1.912 công tơ các loại tại các địa phương trên địa bàn huyên.

 

Ảnh: Cán bộ điện lực Ba Bể lắp đặt công tơ điện tử

 

Trong đó, đơn vị đã tiến hành lắp đặt, thay thế 1.676 công tơ 1 pha, 156 công tơ 3 pha, 48 chiếc công tơ điện tử biểu giá và 32 chiếc công tơ điện tử 3 biểu giá. Trước khi triển khai lắp đặt công tơ, Điện lực Ba Bể đã thông báo trực tiếp bằng văn bản đến UBND các xã, thị trấn để tuyên truyền cho bà con nhân dân biết được việc triển khai lắp đặt công tơ và quy định lịch cụ thể việc lắp đặt công tơ theo từng khu vực. Việc lắp đặt, thay thế công tơ nhằm kiểm định định kỳ và  đảm bảo tính chính xác các tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hệ thống đo đếm điện năng.

Hiện nay, điện lực Ba Bể quản lý hơn 10.700 công tơ, trong đó có hơn 700 chiếc công tơ điện tử.

 

 

Bài trướcBa Bể: Thu hoạch trúc sào
Bài tiếp theoBa Bể: Lượng khách du lịch đến tham quan tăng trên 30% so với năm 2014