Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thượng Giáo lần thứ XXI thành công tốt đẹp

Trong 2 ngày 26 và 27/5, Đảng bộ xã Thượng Giáo đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Dong – Quyền Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo LĐLĐ huyện, lãnh đạo xã Thượng Giáo qua các thời kỳ và 138 đại biểu đại diện cho trên 200 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã.

 

Ảnh: Toàn cảnh Đại hội


Trong nhiệm kỳ 2010 – 2015,  Đảng bộ xã Thượng Giáo đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nông, lâm nghiệp, tích cực ứng dụng KHKT, đưa giống mới có năng xuất và giá trị kinh tế vào sản xuất do vậy năng suất và sản lượng cây trồng ngày càng tăng, công tác chăm sóc, bảo vệ rừng được chú trọng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã hàng năm đều vượt chỉ tiêu giao; các chương trình dự án được triển khai sâu rộng, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện, kinh tế xã hội ngày càng phát triển. Cơ sở hạ tầng như trụ sở làm việc, trạ y tế, nhà văn hóa, đường giao thông … được đầu tư xây mới và nâng cấp; đặc biệt việc triển khai đề án xây dựng NTM bước đầu đã đạt được một số kết quả và tạo đuwọc sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân.

Sau 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XX, sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn xã đã có bước phát triển. Công tác phổ cập giáo dục tiểu học – chống mù chữ và phổ cập THCS luôn được giữ vững, toàn xã đã đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Các hoạt động văn hóa thông tin, thể dục thể thao có nhiều tiến bộ; đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao. Tổ chức tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với thực hiện quy ước thôn và chương trình xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ hộ gia đình đạt văn hóa tăng qua các năm. Công tác dân số, KHHGĐ, chăm sóc bảo vệ trẻ em tiếp tục đạt hiệu quả. Công tác giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo, đến cuối năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm xuống còn 11,9 %. Cùng với đó, công tác quốc phòng, an ninh, tư pháp, hộ tịch, phòng chống tham nhũng, lãng phí được Đảng bộ xã chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả. BCH Đảng bộ xã thường xuyên quan tập tập trung lãnh đạo, kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy hành chính, đảm bảo phát huy tính sáng tạo của cán bộ, công chức; nâng cao năng lực lãnh đạo của đội ngũ cấp ủy cơ sở và chất lượng đội ngũ đảng viên. Hàng năm, các chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có chi bộ yếu kém.

Với chủ đề “Đoàn kết, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới”, Đại hội Đảng bộ xã Thượng Giáo lần thứ XXI đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới với 1 số mục tiêu chủ yếu đến năm 2020 đó là: Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 20 triệu đồng/người/năm; Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 2.000 tấn, bình quân lương thực đạt 550kg/người/năm hệ số sử dụng đất 2,8 lần/năm; Thu ngân sách trên địa bàn hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch; phấn đấu có 90% hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; duy trì phổ cập giáo dục các bậc học; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 10%. Hàng năm có trên 80% hộ gia đình, trên 60% số thôn đạt danh hiệu văn hóa;  MTTQ và các đoàn thể hàng năm đều xếp loạt tốt trở lên; 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

 

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Dong – Quyền Chủ tịch UBND huyện Ba Bể phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội đồng chí Nguyễn Văn Dong – Quyền Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ xã Thượng Giáo đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Đồng chí mong rằng trong nhiệm kỳ tới, Ban chấp hàng Đảng bộ xã Thượng Giáo sẽ đoàn kết, khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2012 đã đề ra.

 

Ảnh: Ban chấp hàng Đảng bộ xã Thượng Giáo nhiệm kỳ 2015 – 2020 ra mắt Đại hội

 

Đại hội Đảng bộ xã Thượng Giáo lần thứ XXI đã bầu 09 đồng chí vào BCH khóa mới; Bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, trong đó đồng chí Hoàng Thị Thiêm – tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư đảng ủy xã Thượng Giáo nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Ba Bể lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020./.

 

Bài trướcBa Bể: Trên 300 hộ cận nghèo được vay vốn phát triển kinh tế
Bài tiếp theoĐồng chí Phó Bí thư thường trực huyện ủy thăm tặng quà các cháu thiếu nhi trường Mầm non và tiểu học xã Cao trĩ nhân dịp tết thiếu nhi 1/6