Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Ba Bể lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp

Trong 2 ngày 04 và 05/8, huyện Ba Bể đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội đã đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ trong tâm của huyện trong nhiệm kỳ 2020 -2025./.

Nhiệm kỳ vừa qua, trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp trên, cùng với sự quyết tâm, đoàn kết, nhất trí cao của Đảng bộ, nhân dân, các dân tộc trong huyện, các mục tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI  đã được hoàn thành. Công tác xây dựng Đảng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đạt kết quả toàn diện. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được triển khai thực hiện nghiêm túc. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả; Công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là công tác dân vận của chính quyền được tập trung chỉ đạo, có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân thiết thực, hiệu quả. Kinh tế phát triển toàn diện, đạt tốc độ tăng trưởng khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng khu vực công nghiệp, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp. Tính đến hết năm 2019 ngành nông, lâm nghiệp của huyện chiếm 53,6%; công nghiệp chiếm 9,8%; dịch vụ chiếm 36,6%. So với năm 2016, tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp  giảm 2,8%; công nghiệp tăng 1,1%; dịch vụ tăng 1,7%. Công tác quản lý điều hành ngân sách nhà nước được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện, các chỉ tiêu thu ngân sách đều vượt so với dự toán giao. Sản xuất nông nghiệp có bước phát triển khá toàn diện, tổng sản lượng lương thực có hạt bình quân đạt 30.817 tấn/năm, bình quân lương thực đạt 598kg/ người/năm; công tác chăn nuôi được quan tâm chỉ đạo thực hiện, phát triển theo hướng gia trại, trang trại nuôi trâu, bò vỗ béo; công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tiếp tục được trú trọng; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện đồng bộ. Đến hết năm 2019 đã công bố 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân toàn huyện đạt 11,3 tiêu chí; đề án mỗi xã, phường một sản phẩm được triển thực hiện. Trong 2 năm 2018, 2019 toàn huyện có 16 sản phẩm Ocop được đánh giá xếp hạng 3 sao. Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân; các chính sách giảm nghèo được tổ chức thực hiện tốt, hiện nay tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 22,96%.

Việc quảng bá du lịch Hồ Ba Bể đã từng bước được đổi mới, mở rộng phạm vi hoạt động với nhiều chương trình, sự kiện quảng bá trong và ngoài tỉnh. Hệ thống cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Huyện luôn tạo điều kiện và quan tâm kết nối các nhà đầu tư để khai thác các loại hình du lịch; cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng; Văn hóa xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi; giáo dục đào tạo ổn định và có bước phát triển; công tác phòng chống và kiểm soát dịch bệnh thực hiện hiệu quả. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời; Cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Trong thời gian diễn ra Đại hội, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, thẳng thắn đánh giá kết quả đạt được và những yếu kém, tồn tại trong việc triển khai, thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020; đồng thời tham gia, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2020 – 2025…

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ huyện Ba Bể sẽ tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, ưu tiên xây dựng kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội. Đẩy mạnh phát triển nông – lâm nghiệp giá trị cao kết hợp với phát triển du lịch Hồ Ba Bể; quan tâm chất lượng giáo dục, đào tạo, y tế và đảm bảo tốt an sinh xã hội; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đẩy mạnh đào tạo đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở. Phấn đấu đến năm 2025 huyện Ba Bể trở thành huyện phát triển khá trong tỉnh. Là một đại biểu vinh dự được tham dự Đại hội Đảng bộ huyện, ông Nông Văn Đạt – Phó bí thư chi bộ – Trưởng thôn Nà Khao xã Phúc Lộc kỳ vọng: (Bản thân tôi rất là vui mừng và vinh dự được đi dựu đại hội đảng bộ huyện Ba Bể nhiệm kỳ XXII 2020 – 2025, hội nghị đã thành công tôt đẹp bản thân tôi kỳ vọng và mong muốn Ban chấp hành Đảng bộ mới nhiệm kỳ 2020 – 2025 cùng nhau đoàn kết, phấn đấu lãnh đạo chỉ đạo huyện Ba Bể ngày càng phát triển)

Thành công của Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025 phải kể đến công tác tham mưu tích cực của Ban Tuyên Giáo Huyện ủy – cơ quan Thường trực của Tiểu ban tuyên truyền. Ông Ma Văn Thuyên – Trưởng Ban Tuyên giáo – Giám đốc Trung tâm chính trị huyện cho biết: Ban tuyên giáo là cơ quan Thường trực của tiểu ban tuyên truyền Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025, với chức năng là cơ quan tham mưu Ban tuyên giáo đã tham mưu cho Ban thường vụ huyện ủy ban hành công tác tuyên truyền và thành lập tổ tuyên truyền và phân công cụ thể cho từng thành viên tuyên truyền các đơn vị trên địa bàn xã. Qua công tác tuyên truyền đến giờ phút này Đại hội đã thành công tốt đẹp)

Ảnh: Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Ba Bể XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đại hội. Đại hội đã tham gia đóng góp ý kiến vào các Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XII Đảng bộ tỉnh. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 37 đồng chí và tiến hành Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ huyện khóa XXII bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí; bầu Bí thư Huyện ủy, Đồng chí Hà Sĩ Huân – Nguyên Bí thư Huyện ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025; các đồng chí Cao Minh Hải- Chủ tịch UBND huyện; Lưu Quốc Trung – Phó Chủ tịch UBND huyện được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII gồm 34 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết và thông qua Nghị quyết xác định mục tiêu, định hướng phát triển của huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và tiến hành phiên Bế mạc. Đánh giá về thành công của Đại hội. đồng chí  Hà Sĩ Huân – Bí thư Huyện ủy Ba Bể khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 khẳng định: ( Đánh giá rất cao về công tác chuẩn bị của các tiêu ban như tiểu ban tuyên truyền, tiểu ban phục vụ, Ban văn kiện của Đại hội để có kết quả thành công hết sức rực rỡ, đây là một nội dung góp công rất lớn trong việc tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII thành công tốt đẹp. Ngay sau Đại hội trên cơ sở chương trình hành động đã trình Đại hội thì Ban thường vụ sẽ tập trung kiện toàn công tác tổ chức cán bộ theo cơ cấu đã được Đại hội bầu ra, đồng thời chỉ đạo các cơ quan ban ngành liên quan cụ thể hóa từng chương trình hành động phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, để cụ thể hóa các chỉ tiêu mà Đại hội đã đề ra)

Ảnh: Đồng chí Hà Sỹ Huân – Bí thư huyện ủy Ba Bể khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 phát biểu bế mạc Đại hội

Với truyền thống đoàn kết, thống nhất, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Ba Bể sẽ chung sức, đồng lòng thực hiện hoàn thành thắng lợi những mục mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII đề ra, Quyết tâm xây dựng quê hương Ba Bể ngày càng phát triển bền vững./.

Tác giả:  Thái Xuân
Nguồn:  Trung tâm VH,TT&TT