Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Ba Bể

Ngày 24/6, huyện Ba Bể tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III, năm 2019. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Duy Hưng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Dương Văn Tuyến – TUV, Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Cao Minh Hải – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong TT HU, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện; trưởng các ban, ngành, đoàn thể, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn và 150 đại biểu đại diện cho nhân dân các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

 Toàn cảnh Đại hội

Ba Bể là huyện vùng cao miền núi có diện tích tự nhiên là 67.412ha; dân số 51.710  người, gồm 5 dân tộc chủ yếu: Tày, Nùng, Dao, Kinh,Mông và một số ít dân tộc thiểu số khác cùng sinh sống. Thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, các chương trình chính sách dân tộc đã được huyện Ba Bể triển khai đạt được những kết quả nhất định. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng, hệ thống đường giao thông nông thôn được nâng cấp, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số ngày càng được cải thiện.

Về phát triển kinh tế, đến nay tổng sản lượng lương thực có hạt ổn định mức 30.960 tấn, bình quân lương thực đạt 590kg/người/năm; Số hộ nghèo đến năm 2018 giảm còn 25,20% theo chuẩn đa chiều; hệ thống giao thông nông thôn từng bước hoàn thiện; 100% các xã đã có đường nhựa hoá và bê tông đến trung tâm xã; trên 90% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia….Nhiều chính sách xã hội, chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số hộ nghèo vùng khó khăn được chú trọng. Các chính sách hỗ trợ trực tiếp thuộc hộ nghèo vùng khó khăn; chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nước sinh hoạt…được quan tâm kịp thời, đúng quy định.

Về sự nghiệp văn hoá, y tế, giáo dục: Chất lượng dạy và học ngày càng nâng cao. Toàn huyện hiện có 44 trường, với 409 nhóm/lớp. Bằng các nguồn vốn đầu tư hỗ trợ, các trường học đã được xây dựng,  sữa chữa đảm bảo nhu cầu dạy và học cho học sinh các cấp; duy trì phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS, 100%  trẻ 5 tuổi được đến trường; huy động học sinh các dân tộc thiểu số đến lớp đạt trên 90%, chủ động mở các lớp ghép đối với bậc mầm non và tiểu học tại những thôn bản vùng sâu, vùng xa để trẻ em dân tộc được đến lớp thuận lợi. Đến nay toàn huyện đã có 13 trường đạt chuẩn quốc gia. Các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú được xây dựng; đời sống văn hóa của đồng bào từng bước được nâng cao, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc.

Công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân thường xuyên được quan tâm và từng bước nâng cao về chất lượng; 100% đồng bào dân tộc thiểu số được cấp thẻ khám chữa bệnh; tiếp tục duy trì đảm bảo 16 xã, thị trấn đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được đẩy mạnh. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tiếp tục phát triển cả về quy mô và chất lượng. Hệ thống chính trị cơ sở được từng bước nâng cao về chất lượng; công tác phát triển đảng trong cộng đồng các dân tộc thiểu số được chú trọng; cán bộ là dân tộc thiểu số tham gia cấp uỷ, HĐND chiếm trên 93%; các công tác dân tộc, tôn giáo được triển khai toàn diện, hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số…

Đại hội lần này với chủ đề: “Các dân tộc huyện Ba Bể đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển” đã đề ra phương hướng, mục tiêu thực hiện công tác dân tộc giai đoạn 2019 – 2024 gồm: Giảm tỷ lệ hộ nghèo nhanh, bền vững; phấn đấu đến năm 2024, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 10%. Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội; tập trung phát triển nông – lâm nghiệp, ngành nghề nông thôn, tạo bước chuyển biến mạnh cơ cấu kinh tế, nông nghiệp nông thôn hàng hóa. Thực hiện có hiệu quả các chính sách xã hội đối với vùng dân tộc…

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Duy Hưng – Phó chủ tịch UBND đã ghi nhận và biểu dương những kết quả thực hiện công tác dân tộc của huyện trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị tiếp tục nghiên cứu, nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách dân tộc, công tác dân tộc của Đảng và Nhà nước để tuyên truyền đến từng xã, từng thôn bản và thực hiện hiệu quả hơn chính sách dân tộc đối với đồng bào dân tộc; tiếp tục phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế; quan tâm bảo tồn và phát triển giá trị văn hóa tốt đẹp, di sản văn hóa của dân tộc…

 Đồng chí Cao Minh Hải – Chủ tịch UBND huyện tặng giáy khen cho các tập thể, cá nhân tại đại hội

Tại Đại hội đã có 12 tập thể, 17 cá nhân được huyện khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong củng cố, phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện giai đoạn 2014-2019. Đại hội đã bầu 21 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh./.

Bài trướcLễ ra mắt Câu lạc bộ “Liên thế hệ tự giúp nhau” Tiểu khu 10 – Tiểu khu 11
Bài tiếp theoKhai trương khu nghỉ dưỡng Sài Gòn – Ba Bể