CTPT ngày 9/01

Bài trướcTổng sản lượng lương thực năm 2023 ước đạt trên 27.860 tấn
Bài tiếp theoBa Bể tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024