CTPT ngày 29 tháng 02

Bài trướcBa Bể tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Bài tiếp theoHuyện Ba Bể tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024