CTPT ngày 2 tháng 2

Bài trướcQuyết định phê duyệt tiến độ thực hiện cam kết chi kinh phí chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024
Bài tiếp theoKế hoạch thực hiện Dự án 6, bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch huyện Ba Bể năm 2024