CTPT ngày 17 tháng 10

Bài trướcHội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Bể lần thứ 14
Bài tiếp theoCung cấp nội dung tuyên truyền lần 2 tháng 10