CTPT ngày 10 tháng 10

Bài trướcBan đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện sơ kết hoạt động 9 tháng, triển khai nhiệm vụ, giải pháp hoạt động 3 tháng cuối năm 2023
Bài tiếp theoBa Bể tham dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai các văn bản mới