CTPT Ba Bể ngày 02 tháng 3/2023

Bài trướcCTPT Ba Bể ngày 28 tháng 02 năm 2023
Bài tiếp theoBan Chỉ huy Quân sự huyện Ba Bể tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2023