Các địa phương trên địa bàn huyện Ba Bể bắt đầu tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2015

Bắt đầu từ 5/11, các thôn bản, khu dân cư trên địa bàn huyện Ba Bể bắt đầu tưng bừng tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2015./.

 

Ảnh: Thôn Khâu Qua xã Nam Mẫu tưng bừng tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2015.

 

Theo đó, thường trực huyện ủy , HĐND, UBND, UBMTTQ huyện cũng thành lập  16 đoàn đến dự và chung vui với bà con nhân dân tại các địa phương. Từ nay đến hết ngày 18/11, 206/206 khu dân cư trên điạ bàn huyện sẽ tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với các nội dung như: Ôn lại lịch sử truyền thống của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam 85 năm qua, vai trò của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng hiện nay; biểu dương khen thưởng những tập thể, gia đình và  cá nhân tiêu biểu trong năm, biểu dương hộ gia đình vươn lên thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, các tổ chức giúp gia đình thoát nghèo…Ngoài ra, trong ngày hội bà con nhân dân cũng tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao…  nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi, tạo thêm động lực để nhân dân thi đua lao động sản xuất và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn bản, khu dân cư.