Ban tuyên giáo huyện ủy nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền

Trong những năm qua, Ban Tuyên giáo huyện Ba Bể đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ động tham mưu cho cấp ủy quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương./.

 

 

Để thực hiện tốt và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, Ban tuyên giáo huyện ủy  đã bám sát nhiệm vụ chính trị tại địa phương, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phát huy tốt vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của mình, Ban Tuyên giáo huyện đã tổ chức trực tiếp hoặc lồng ghép việc quán triệt, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. Kết quả từ năm 2010 đến nay, Ban tuyên giáo huyện ủy đã tập trung thực hiện tốt việc triển khai quán triệt, học tập các Nghị quyết, kết luận, chỉ thị của trung ương, của tỉnh và huyện cho trên 29.300 lượt cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức và  người dân trên địa bàn.

Năm 2014 là năm nước rút thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cùng với các cấp các ngành, Ban Tuyên giáo huyện sẽ tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc tuyên truyền thực hiện các mục tiêu nghị quyết đại hội, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, thực hiện mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương, động viên nhân dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

 

 

Bài trướcBa Bể: Hỗ trợ trên 800 đầu máy các loại phục vụ sản xuất, chế biến bảo quản nông sản sau thu hoạch
Bài tiếp theoNgành giáo dục huyện Ba Bể: Thực hiện nhận xét, đánh giá quá trình học tập học sinh Tiểu học