Bản tin CCHC số 21/2024

Bài trướcHuyện Ba Bể tham dự Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Hội nghị lần thứ chín BCH Trung ương (khóa XIII) và quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh
Bài tiếp theoCung cấp nội dung tuyên tuyền lần 1 tháng 6