Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Ba Bể triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Sáng ngày 06 tháng 7, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện Ba Bể đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Tham dự hội nghị có các thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội huyện. đồng chí Ma Thị Cử- Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện chủ trì hội nghị

 Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện Ba Bể triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện Ba Bể đã triển khai và tổ chức thực hiện kịp thời các Chỉ thị Nghị quyết của Đảng, Quyết định của Chính phủ, Ban đại diện HĐQT cấp trên, đồng thời tích cực, chủ động trong việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Theo đó, tính đến ngày 30/6/2023 tổng nguồn vốn tính dụng đạt trên 386 tỷ đồng, tăng hơn 21 tỷ đồng so với đầu năm, tốc độ tăng trưởng dư nợ đạt 5,9%. Trong đó, nguồn vốn huy động tại địa phương được trung ương cấp bù chênh lệch lãi xuất là trên 53 tỷ đồng; Nguồn vốn Ngân sách địa phương đạt gần 07 tỷ đồng. Doanh số cho vay 6 tháng đầu năm đạt trên 69 tỷ đồng. Đối với nợ quá hạn hiện nay còn 580 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,15%, tổng dư nợ, giảm 01 triệu đồng so với đầu năm. Về công tác kiểm tra giám sát, trong 6 tháng đầu năm, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã tổ chức kiểm tra được 86 lượt tại các xã, 136 lượt tổ chức hội; 136 lượt tại Tổ tiết kiệm vay vốn và 609 lượt hộ vay vốn.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, bàn giải pháp khắc phục hạn chế, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Trong đó, chỉ ra một số tồn tại, vướng mắc trong công tác thu hồi vốn vay để dẫn đến nợ xấu, nợ quá hạn; vấn đề nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ TK&VV và công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở.  Đồng thời đề ra, nhiệm vụ, giải pháp hoạt động 6 tháng cuối năm 2023 với những mục tiêu cụ thể như: Hoàn thành từ 100% chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng huy động vốn và kế hoạch tăng trưởng dư nợ được giao; Tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,13%; Tỷ lệ thu lãi đạt trên 98%, không có Tổ TK&VV hoạt động yếu kém…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ma Thị Cử- Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện đề nghị thời gian tới, các thành viên HĐQT, các xã, thị trấn, các tổ chức hội đoàn thể tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại hạn chế, tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân về các chương trình cũng như các chính sách cho vay tín dụng ưu đãi, đặc biệt hiện nay huyện đang triển khai cho vay theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi; tập trung nâng cao chất lượng tín dụng, qua đó thực hiện đạt các chỉ tiêu Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh giao trong năm 2023./.

Tác giả: Dương Hiểu

Nguồn tin: Trung tâm VHTT&TT