Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Bể triển khai nhiệm vụ năm 2024

Sáng 13/12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Bể tổ chức Hội nghị lần thức 15 (mở rộng) khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 để đánh giá kết quả công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Các đồng chí Dương Ngọc Thuyết – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Ma Văn Thuyên – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nông Ngọc Duyên – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2023, với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ nhìn chung các mặt công tác trên địa bàn huyện Ba Bể tiếp tục được duy trì đạt những kết quả tích cực. Tình hình kinh tế – xã hội của huyện ổn định. Sản xuất nông nghiệp đảm bảo, các mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất được quan tâm triển khai thực hiện, một số diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế; công tác trồng rừng vượt chỉ tiêu kế hoạch. Các chương trình MTQG được chỉ đạo quyết liệt, có nhiều khởi sắc. Thu chi ngân sách của huyện được quản lý chặt chẽ, đúng quy định. Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá du lịch Ba Bể được quan tâm triển khai thực hiện thường xuyên. Thực hiện đạt 24/38 chỉ tiêu nghị quyết.

Cụ thể Diện tích gieo trồng cả năm một số cây trồng như: Cây lương thực có hạt thực hiện được trên 6.320ha, đạt 101,5% kế hoạch; cây bí xanh thơm trồng được 185ha đạt 123% kế hoạch; cây dong riềng 129ha, đạt 86,58% kế hoạch; khoai lang 80ha, đạt 161% kế hoạch; cây lạc 56ha, đạt 93,4%… Diện tích cây chè hiện có 659ha, đạt 99,9%, diện tích cho thu hoạch 630ha; diện tích cây hồng không hạt 312ha đạt 84,4% kế hoạch, diện tích cho thu hoạch 145ha; diện tích đất ruộng, soi bãi đạt 100 triệu đồng/ha 276ha, đạt 60 kế hoạch. Các xã, thị trấn quan tâm phát triển đàn vật nuôi, sản lượng thịt hơi các loại xuất chuồng đạt 5.918 tấn đạt 102% kế hoạch. Tổng diện tích trồng rừng đạt 640ha đạt 148% kế hoạch.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 toàn huyện có trên 150 tỷ đồng, trong đó kế hoạch vốn năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023 là 25.410 triệu đồng, kế hoạch năm 2023 là 125.5 tỷ đồng, thực hiện giải ngân đến hết tháng 11/2023 là được 76.473 triệu đồng, đạt 51% kế hoạch vốn giao. Tiến độ thu ngân sách nhà nước đến nay được trên 33 tỷ đồng, đạt gần 60% kế hoạch. Trong năm, thành lập mới 12 hợp tác xã, đạt 400% kế hoạch. Quan tâm chỉ đạo công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện, số hộ nghèo cuối năm 2023 là 3.063 hộ chiếm tỷ lệ 25,01%, giảm 1,31% so với đầu năm 2023.

Công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, đoàn thể được chú trọng quan tâm thực hiện tốt. Trong năm kết nạp được 121/120 đảng viên mới, vượt kế hoạch đề ra. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chinh sách pháp luật của Nhà nước; triển khai bảo đảm nội dụng chỉ thị, nghị quyết các cấp.

 Đại biểu nêu ý kiến thảo luận làm rõ thêm một số nội dung, số liệu trong dự thảo báo cáo năm 2023 của Huyện uỷ Ba Bể

Hội nghị cũng dành thời gian thảo luận, làm rõ nguyên dân dẫn đến một số chỉ tiêu đạt thấp hoặc chưa đạt so với chỉ tiêu kế hoạch như: Tổng thu ngân sách Nhà nước; xây dựng nông thôn mới; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều; thu hút khách du lịch; tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản…

Ban Chấp hành đảng bộ huyện Ba Bể đã thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 về nhiệm vụ năm 2024, với 38 chỉ tiêu và các nhóm giải pháp cơ bản để thực hiện như: Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2024 là 64 tỷ đồng; diện tích trồng cây bí xanh thơm là 150ha; diện tích trồng rừng là 400ha; phấn đấu 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới; thu hút khách du lịch đạt 160 nghìn lượt khách; giảm nghèo từ 2 đến 2,5%; kết nạp đảng viên mới 120 đảng viên…

Đồng chí Dương Ngọc Thuyết, Bí thư Huyện ủy Ba Bể phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Dương Ngọc Thuyết, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, trong thời gian tới các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cần tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm, sâu sát với cơ sở để nắm bắt và giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc. Tích cực chỉ đạo thực hiện tốt sản xuất nông, lâm nghiệp; đẩy mạnh thực hiện tốt các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện. Thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển sản xuất một số cây trồng, vật nuôi có thế mạnh trên địa bàn. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư, các chương trình dự án, chương trình MTQG. Đẩy mạnh thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; phát triển các mô hình sản xuất, mô hình giảm nghèo, mô hình tạo việc làm tại nông thôn. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng./.

T/h: Dương Hiểu

Bài trướcHướng dẫn thực hiện nghiêm việc sử dụng cờ Đảng và hình ảnh bản đồ Việt Nam
Bài tiếp theoCTPT thứ 5 ngày 14 tháng 12