Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Bể tổ chức hội nghị lần thứ 13 mở rộng

Để đánh giá kết quả công tác phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng anh ninh 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2023, sáng ngày 11 tháng 7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Bể tổ chức Hội nghị lần thứ mười ba (mở rộng), nhiệm kỳ 2020- 2025. Dự hội nghị có đồng chí: Nguyễn Đình Huỳnh- Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ huyện, Bí thư, Phó Bí thư các Chi Đảng bộ trực thuộc; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành đoàn thể trên địa bàn huyện; đồng chí Dương Ngọc Thuyết- Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ; Lưu Quốc Trung- Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

 Đảng bộ huyện Ba Bể tổ chức hội nghị BCH lần thứ 13 mở rộng

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm các đơn vị, địa phương đã tập trung thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2023; triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; triển khai công tác trồng rừng năm 2023; duy tu các công trình thủy lợi bảo đảm tưới tiêu phục vụ sản xuất. Nhờ đó, diện tích cây trồng có hạt vụ xuân đạt trên 2.865ha, đạt 100,5% kế hoạch, sản lượng lương thực có hạt đạt trên 14.879 tấn, đạt 100,5% kế hoạch.

Từ đầu năm đến nay, khu du lịch hồ Ba Bể và Động Hua Mạ đón tiếp hơn 57.140 lượt khách (trong đó thu phí tham quan 30.213 lượt, miễn/giảm 26.900 lượt), tăng hơn 24.000 lượt so với cùng kỳ năm 2022; tổng doanh thu từ phí, lệ phí 6 tháng đầu năm đạt trên 1 tỷ 660 triệu đồng. Thu ngân sách hơn 11 tỷ đồng, đạt trên 20% kế hoạch. Trong 6 tháng đầu năm toàn huyện thành lập mới được 08 HTX đưa tổng số HTX trên địa bàn đang hoạt động là 51 HTX, các HTX hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp. Giáo dục, y tế và công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, người lao động được triển khai thực hiện. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện Ba Bể cũng còn một số những hạn chế, khó khăn như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền ở một số địa phương, đơn vị có lúc chưa thực sự quyết liệt, tinh thần trách nhiệm, năng lực của một số cán bộ, công chức, viên chức đôi lúc chưa cao. Việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương nhiều khi chưa được chặt chẽ. Tình trạng hạn hán kéo dài nên ảnh hưởng đến kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp. Tiến độ triển khai các chương trình MTQG còn chậm, nhất là Chương trình xây dựng nông thôn mới, công tác thu ngân sách đạt thấp so với kế hoạch; tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt thấp…

Đại biểu thảo luận tại tổ nhằm làm rõ những nguyên nhân, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

Hội nghị đã dành thời gian chia Tổ thảo luận nhằm làm rõ những nguyên nhân, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và đề ra các giải pháp để thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2023, đồng thời cho ý kiến về các Dự thảo báo cáo gồm: Báo cáo công tác của Ban thường vụ Huyện ủy giữa 02 kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị, đề xuất nêu tại Kết luận số 40 ngày 11 tháng 4 năm 2023 của Ban thường vụ Huyện ủy; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29- NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; báo cáo dư luận các hội quý II năm 2023.

6 tháng cuối năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Bể đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Các cơ quan, ban ngành của huyện và các xã, thị trấn tăng cường công tác phối hợp nhằm bảo đảm hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, tiêu chí đối với các xã, thôn về đích nông thôn mới. Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Dương Ngọc Thuyết phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Dương Ngọc Thuyết – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ nhấn mạnh, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 còn rất nặng nề, để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2023, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung, công việc sau: Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa, công tác trồng rừng đảm bảo diện tích theo kế hoạch; thực hiện tốt công tác phát triển đàn vật nuôi, chủ động phòng chống thiên tại theo phương châm “4 tại chỗ”; đẩy mạnh tiến độ triển khai thực hiện 03 Chương trình Mục tiêu Quốc gia; tập trung chỉ đạo xây dựng xã Mỹ Phương và xã Yến Dương đạt chuẩn NTM; đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn các Dự án xây dựng cơ bản; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên đất đai, khoán sản và trật tự xây dựng; tiếp tục làm tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, triển khai công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ và phòng thủ dân sự năm 2023 theo đúng kế hoạch; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân theo đúng quy định; tăng cường công tác kiểm tra, nắm tình hình địa bàn, xử lý và giải quyết các nhiệm vụ phát sinh ngay từ cơ sở, với quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 đã đề ra./.

Tác giả: Dương Hiểu (Trung tâm VHTT&TT)

 

Bài trướcCTPT Ba Bể ngày 11 tháng 7
Bài tiếp theoKhai mạc huấn luyện dân quân tự vệ khối cơ quan huyện năm 2023