Ba Bể triển khai nhiệm vụ tín dụng chính sách 6 tháng cuối năm 2018

Ngày 11/7, Ban đại diện NHCSXH huyện Ba Bể tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các nguồn vốn tín dụng chính sách 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng còn lại của năm 2018. /.

 Đồng chí Hà Sỹ Côn – GĐ NHCS XH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết 6 tháng công tác tín dụng chính sách tại huyện Ba Bể.

Đến ngày 30/6, tổng nguồn vốn thực hiện đạt trên 299 tỷ đồng tăng trên 16 tỷ đồng so với 31/12/2017; tổng dư nợ đạt 273 tỷ đồng bằng 96,88% kế hoạch tăng trên 7,9 tỷ đồng so với cuối năm 2017. Về chất lượng tín dụng: Số dư nợ quá hạn, nợ khoanh trên 800 triệu chiếm 0,3% tổng dư nợ, số dư tiền gửi tổ viên trên 6,4 tỷ đồng tăng gần 400 triệu so với thời điểm cuối năm 2017. Hiện tại, toàn huyện có 16 điểm giao dịch tại trụ sở UBND các xã và tính đến 30/6 tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn đạt 62, 9%, tỷ lệ thu nợ đạt 93,8%, tỷ lệ thu lãi đạt 96,3%.  Trong tổng số trên 270,5 tỷ đồng nguồn vốn ủy thác qua các tổ chức chính trị xã hội thì ủy thác qua Hội phụ nữ chiếm 38,3% tổng dư nợ, Hội nông dân chiếm 30,7%, Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên đều chiếm trên 15, 5% tổng dư nợ. Chất lượng tín dụng không ngừng được nâng cao đã giúp cho các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn tạo việc làm để nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. 6 tháng cuối năm 2018, Ban đại diện NHCSXH huyện Ba Bể tiếp tục giải ngân các nguồn vốn trong đó phấn đấu giảm tỷ lệ nợ quá hạn xuống dưới 0,2%, tỷ lệ thu lãi đạt 100% và hoàn thành đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2018. 

Bài trướcBan dân vận huyện ủy Ba Bể sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Bài tiếp theoĐánh giá mô hình sản xuất giống lúa lai GS55 tại Ba Bể