Ba Bể: Trên 6,5 tỷ đồng hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi theo chương trình Nghị quyết 30A của Chính Phủ

Năm 2014 huyện Ba Bể được đầu tư trên 6,5 tỷ đồng để hỗ trợ sản xuất giống cây trồng vật nuôi theo chương trình Nghị quyết 30a của Chính Phủ về giảm nghèo nhanh và bền vững./.

 

Cấp giống khoai tây cho người dân xã Địa Linh

       Trong đó nguồn hỗ trợ giống vật nuôi trên 4,2 tỷ đồng để tiếp tục triển khai thực hiện các mô hình nuôi trâu, bò cái sinh sản, mô hình nuôi lợn thịt, lợn nái sinh sản…trên 2,3 tỷ đồng để tiếp tục triển khai thực hiện các mô hình sản xuất khoai tây hàng hóa, trồng hồng không hạt, cải tạo, trồng mới đồi chè, mô hình trồng cam xã Đoài, hỗ trợ giống lúa…

       Được biết từ năm 2009 đến nay, việc triển khai thực hiện hợp phần hỗ trợ sản xuất từ Nghị quyết 30a của Chính phủ trên địa bàn huyện đã có tác động rất lớn đối với người dân. Từ nguồn hỗ trợ sản xuất trực tiếp bằng giống cây trồng, vật nuôi, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật đã đem lại kết quả rất tích cực giúp cho nhiều hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống đồng thời góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 22,09% như hiện nay./.

Bài trướcHoàn thành lớp huấn luyện tự vệ khối cơ quan HĐND – UBND và trung tâm y tế năm 2014
Bài tiếp theoHuyện ủy Ba Bể: Tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến tình hình thời sự trong nước và thế giới thời gian gần đây